Publicerad: 24 augusti 2016

SKL kommenterar regeringens skolförslag

SKL är positiv till fler platser på lärarutbildningen och allmän lovskola. Men Skolkommissionens förslag måste gå på remiss för att uppnå en bred samling för skolan.

SKL anser att flera av regeringens konkreta skolförslag är bra, även om de behöver vässas ytterligare:

  • Fler platser på lärarutbildningen behövs, fördelade utifrån verksamhetens behov och tillgång till lämpliga sökande. Dock behöver satsningen kopplas till forskningsresurser för att säkra en hög kvalitet.
  • SKL har tidigare uttalat sig positiv till att det införs en skyldighet för huvudmannen att erbjuda lovskola eller motsvarande insats. Vi utgår ifrån att regeringen förankrar förslag till finansiering med SKL innan beslut. En ny obligatorisk uppgift ska finansieras från grunden.

Svagare samling utan remiss

Per-Arne Andersson

– Vi är dock fortsatt mycket frågande till att regeringen signalerat att inte låta Skolkommissionens framtida förslag gå på remiss. Varför försumma tillfället att förankra viktiga förslag och ta del av en bredare grupps erfarenheter? Att inte låta de som är ansvariga för skolan ge sina synpunkter rimmar illa med talet om en bred samling för skolan, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

– Om regeringen vill ha underlag till förslag som landar väl i skolan har de många tips i rapporten från Huvudmännens expertråd för skolutveckling från i våras. Där finns över 200 referenser till forskning och dokumenterad erfarenhet, säger Per-Arne Andersson.

Expertrådets rapport

SKL:s arbete med skolan

Regeringens förslag

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!