Publicerad: 29 augusti 2019

Nyhet

Rundabordssamtal: förskolans organisation, ledarskap, yrkesroller

Vill du bidra till SKL:s arbete med att stödja kommuner i arbetet med förskolans kvalitet, likvärdighet och kompetensförsörjning och samtidigt dela erfarenheter med andra kommuner?

I höst arrangerar SKL rundabordssamtal för skolchef/verksamhetschef och rektor med ansvar för förskola samt under eftermiddagen även för utbildad barnskötare och leg förskollärare.

Syftet är att få mer kunskap om kommuners olika behov och förutsättningar. Temat under förmiddagen är förskolans organisation och ledarskap och under eftermiddagen arbetslagets yrkesroller.

Välj vilket datum du vill delta

Samtalen äger rum vid tre tillfällen med samma innehåll: den 30 oktober, den 26 november respektive den 27 november, på SKL, Hornsgatan 20, i Stockholm. Du väljer att anmäla dig till ett av tillfällena. Senaste anmälningsdag är den 4 oktober.

Mer information samt anmälan till tillfälle 1, den 30 oktober

Mer information samt anmälan till tillfälle 2, den 26 november

Mer information samt anmälan till tillfälle 3, den 27 november

Har du frågor, kontakta projektledarna lotta.andersson.damberg@skl.se eller kalle.berg@skl.se

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare
  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!