Publicerad: 21 juni 2018

Nyhet

PRIO har identifierat allvarliga systemfel

Utvecklingsarbetet PRIO är nu inne på sitt sjunde år och lagom till sommaren kan SKL presentera sin första utvärdering av arbetet.

Utvärderingen fokuserar på de två aspekterna lärande organisation och bättre studieresultat, vilka även varit två av målen med PRIO-arbetet.

– Resultaten från utvärderingen visar att PRIO tycks bidra till att förändra lärares undervisning i positiv riktning samt att även rektorerna har stor nytta av arbetet. Det är naturligtvis mycket glädjande säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Samtidigt kan vi inte se några mätbara effekter på elevernas studieresultat så här långt och det är förstås mer problematiskt.

Men det är kanske två andra resultat som sticker ut mest utvärderingen.

Det första är den stora avsaknaden av kontinuitet i ledarskapet. Att så många som två av tre rektorer, tre av fyra förvaltningschefer och fyra av fem förändringsledare har avslutat sina uppdrag inom loppet av 3,5 år ställer frågor om möjligheterna att bedriva framgångsrikt utvecklingsarbete i svensk skola.

Det andra är att nästan alla skolor som omfattas av utvärderingen kommit att fokusera på samma utvecklingsområden. Dessa är kollegial observation och återkoppling, gemensam undervisningsplanering, samt mötesstruktur och möteseffektivitet.

– Här kan vi med rätt stor säkerhet fastslå att PRIO har hjälpt till att identifiera allvarliga systemfel som vi behöver närma oss. Ledarskapets kontinuitet är förstås det ena men även bristen på kollegialt lärande och bra mötesformer i skolorna behöver tas på allvar, säger Per-Arne Andersson.

Kansliet ska i höst återkomma till beredningen för utbildningsfrågor med konkreta förslag på hur PRIO-arbetet kan tas vidare för att på bästa sätt möta resultaten från utvärderingen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Daniel Berr
    Projektledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!