Publicerad: 22 november 2017

Nyhet

Plug In 2.0 i EU:s årliga utbildningsöversikt

Europeiska kommissionen uppmärksammar i sin årliga utbildningsöversikt Plug In 2.0:s arbete för att motverka studieavbrott bland unga i Sverige. Särskilt lyfts de lokala insatserna i projektet.  

Kommissionen tar upp Plug In 2.0 när det gäller att ta itu med ojämlikhet och främja inkludering i det svenska utbildningsystemet. Kommissionen lyfter att Plug In 2.0, en flerårig satsning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver i samverkan med åtta regioner, minskar ungdomars avhopp från studierna.

I rapporten framhålls att projektet arbetar både med ungdomar i grundskolan och på gymnasiet samt nyanlända, med nära 11 000 ungdomar som deltagit under hela projektsatsningen.

Kommissionen ger också exempel på vilka olika typer insatser som de åttio kommuner som deltagit i Plug In arbetet med:

  • mentorskap och coachning för att bygga positiva relationer med eleverna
  • identifiering av hinder som gör att eleverna inte kommer till skolan
  • utveckling av individanpassade studieplaner och effektivare studiegång för nyanlända

EU:s årliga utbildningsöversikt

Årets utgåva av kommissionens utbildningsöversikt är den sjätte i ordningen. Utbildningsöversikten är en årlig rapport över utvecklingen av utbildningssystemen i EU.

I den visas utvecklingen mot de sex utbildningsmålen i Europa 2020-strategin, EU:s strategi för tillväxt, jobb och välstånd. Utbildningsöversikten innehåller en övergripande del samt fördjupande landsrapporter för de 28 medlemsstaterna.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare
  • Lovisa Fransson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!