Publicerad: 12 oktober 2016

Nyhet

Oklarhet kring kommuners ansvar i förslag om validering med mervärde

Sveriges Kommuner och Landsting har yttrat sig över promemorian ”Validering med mervärde” (Ds 2016:24).

Promemorian bygger i huvudsak på det uppdrag som departementsrådet Elin Landell fick för att biträda Regeringskansliet med att utreda överblickbara system för validering.

I rapporten lämnas förslag om hur myndigheternas ansvar för att främja och samordna validering ska tydliggöras och hur samverkan kan ökas. Vidare föreslås Skolverket och Universitets- och högskolerådet få till uppgift att stödja huvudmän, utbildningsaktörer och högskolor.

Kommunerna föreslås bli skyldiga att tillhandahålla validering, i dag är det en möjlighet. I sitt yttrande pekar SKL på att det finns en rad oklarheter i hur långt den skyldigheten egentligen sträcker sig och hur ett sådant åläggande samtidigt innebär en bibehållen ansvarsfördelning mellan kommun, Arbetsförmedling och arbetsliv. Vidare ifrågasätter SKL de ekonomiska beräkningarna för förslagen.

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!