Publicerad: 18 september 2018

Nyhet

Nytt stödmaterial om klagomålshantering

I dag publicerar SKL ett stödmaterial om klagomålshantering inom förskola och skola.

Stödmaterial om klagomålshantering (PDF, nytt fönster)

Materialet har tagits fram tillsammans med Friskolornas riksförbund. Det släpps i samband med en konferens riktad till kommunala och enskilda huvudmän och verksamheter. Vid konferensen medverkar Skolinspektionen samt företrädare för kommunala och enskilda huvudmän.

Skolinspektionen pekar i tidigare kvalitetsgranskningar och sammanställningar av anmälningsärenden på att klagomålshanteringen är ett utvecklingsområde för flera huvudmän.

– Jag vet att det finns kommuner som jobbar jättebra med klagomålshantering. Jag vet också att det finns kommuner som behöver bli bättre. Det är kommunerna många gånger själva medvetna om. Man vill göra rätt! säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

– Vi har därför tillsammans med Friskolornas riksförbund utarbetat ett stödmaterial som visar på hur huvudmän kan ordna sin hantering av klagomål, och hur det kan bli ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Alla vinner på en välfungerande klagomålshantering.

Ska underlätta hanteringen av klagomål

Stödmaterialet visar hur klagomålshanteringen kan utgöra en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet och hur huvudmannen kan ordna hanteringen av klagomål. Materialet omfattar även en självskattning samt ett konkret exempel på hur information om klagomålshanteringen kan tillgängliggöras på en webbsida.

– Vår gemensamma förhoppning är stödmaterialet och de lärande exempel som konferensen lyfter fram ska underlätta för huvudmän att ordna sin klagomålshantering på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, säger Per-Arne Andersson.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Kallstenius
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!