Publicerad: 23 januari 2020

Ny praxis för sekretessprövning hos SCB

Från september 2019 anser SCB att bland annat uppgifter om skolors elevsammansättning och elevers studieresultat utgör ekonomisk information när det handlar om fristående skolor.

Bakom SCB:s nytolkning av offentlighets- och sekretesslagstiftningen ligger bedömningen att enskilda huvudmän och fristående skolor kan lida skada eller men, om informationen direkt eller indirekt kan härledas till dem.

Du kan läsa mer om SCB:s nya praxis här, tillsammans med SKR:s överklagande till Kammarrätten i Göteborg respektive Högsta förvaltningsdomstolen samt dom från Kammarrätten.

SCB:s avslag på SKR:s begäran om utlämnande av statistik (PDF, nytt fönster)

SKR:s överklagande till Kammarrätten i Göteborg (PDF, nytt fönster)

SKR:s skrivelse om konsekvenser av förändrad sekretessprövning hos SCB (PDF, nytt fönster)

Dom från Kammarrätten i Göteborg (PDF, nytt fönster)

Ny praxis hos SCB gör hål i statistiken om skolan, SKR:s skolblogg

SKR:s överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen (PDF, nytt fönster)

Komplettering av överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!