Publicerad: 1 december 2016

Nyhet

Kunskapen om hur studieavbrott förhindras behöver spridas

Erfarenheter från Plug In kan vara ett framgångsrikt stöd i arbetet med elever som kommer efter eller hoppat av och som vill komma tillbaka till skolan. Kunskaperna behöver spridas till landets huvudmän.

Plug In har under flera år fått mycket positiv respons, nu senast från Gymnasieutredningen vars avsnitt om att förebygga studieavbrott till stor del bygger på Plug In:s framgångsfaktorer. Med tydligare mål för både hemkommun, skolhuvudmän och enskilda skolor till utredarna ge alla elever förutsättningar att nå målen i gymnasieskolan.

– Det är glädjande att Gymnasieutredningen uppmärksammar det omfattande arbete som enskilda skolor, kommuner och regioner har bedrivit inom ramen för Plug In de senaste fem åren, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Fem framgångsfaktorer

Enligt utredningen fyller PlugInnovation.se, ett forskarlett kunskapsnav med tillhörande webbplats som byggts upp inom ramen för Plug In-projektet, en lucka kring att systematisera kunskap om vad som faktiskt fungerar för att förhindra studieavbrott. De centrala framgångsfaktorerna är:

  • Individcentrerat arbetssätt
  • Koll och uppföljning
  • Bemötande
  • Flexibilitet
  • Samverkan.

Använd och sprid kunskaperna

– Vi har tillräckligt med kunskap för att förhindra studieavbrott. Från SKL ska vi göra allt vi kan för att kunskaper och erfarenheter från Plug In sprids och används. Vår motivation är att stödja unga människor att bygga upp en grund för sin framtid, säger Per-Arne Andersson.

Projektet Plug In drivs sedan 2012 av SKL i samarbete med 8 regioner och ett 60-tal kommuner.

Läs vidare 

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!