Publicerad: 30 januari 2018

Handbok för gymnasieantagning 2017-2018

Handboken innehåller en sammanställning av gällande bestämmelser enligt lag, förordning och föreskrifter samt kommentarer av SKL om mottagande och antagning till studievägar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Syftet med handboken är att underlätta hanteringen av sådana frågor i kommunen.

Handbok för gymnasieantagning 2017-2018

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!