Publicerad: 16 juli 2020

Nyhet

Ett kvitto på skolornas hårda arbete under våren

Skolverket preliminära betygsstatistik visar att andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan ökar jämfört med föregående läsår.

– Vi håller med Skolverket om att det är glädjande besked. Det är också ett kvitto på att elever, lärare och skolans ledare klarat av att hantera de extrema förhållanden som varit under våren på grund av pandemin, säger Maria Caryll, chef för utbildningssektionen på SKR.

Enligt den preliminära statistiken är 85,3 procent av eleverna behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Motsvarande siffra året före var 84,3 procent. Samtidigt har fler avgångselever i gymnasieskolan tagit examen inom tre år, en siffra som nu har ökat sju år i rad.

– Nu ska vi analysera resultaten vidare. Vi har under hela våren haft nära kontakter med huvudmännen i olika nätverk, och fått värdefulla inspel om hur verksamheterna fungerat under våren. Inte minst runt frågor som rör fjärr- och distansundervisning. Givetvis fortsätter dialogen framöver, säger Maria Caryll.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!