Publicerad: 15 december 2017

Nyhet

Digitalisering i gymnasieskolan

Digitalisering i gymnasieskolan var temat för ett av seminariepassen på årets gymnasiekonferens.

Webbsändning av seminariepass från gymnasiekonferensen 2017

Regeringen vill att den svenska skolan ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens för att främja kunskapsutveckling.

Handlingsplanen, tillsammans med strategin och de redan beslutade förändringarna i styrdokumenten, ska ses som en helhet. Den ska peka ut vägen framåt och ge skolan bra förutsättningar att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Ur innehållet

Carl Heath, Research Institutes of Sweden, RISE, inleder med en filosofisk betraktelse av hur digitaliseringen förändrar vårt sätt att se på världen.

Johanna Karlén, fd projektledare SKL, presenterar den nationella strategin för skolväsendets digitalisering och vad det innebär för gymnasieskolan.

Peyman Vahedi, Ådalsskolan i Kramfors och Oscar Semb, Academedia konkretiserar ämnet och ger exempel på hur de arbetar med digitaliseringen och dess möjligheter i sin respektive vardag.

Informationsansvarig

  • Åsa Bengtsson
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!