Publicerad: 10 december 2019

Fråga och svar

Vilket ytterligare stöd ger SKR till skolhuvudmännen?

SKR kommer att hålla ett nätverk för de skolhuvudmän som har tilldelats medel. Syftet är att stödja huvudmännen att dela kunskap och erfarenheter.

Informationsansvarig

  • Lovisa Fransson
    Handläggare
  • Klas Hyllander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!