Publicerad: 10 december 2019

Fråga och svar

Vilket ytterligare stöd ger SKR till skolhuvudmännen?

SKR kommer att hålla ett nätverk för de skolhuvudmän som har tilldelats medel. Syftet är att stödja huvudmännen att dela kunskap och erfarenheter.

Informationsansvarig

  • Lovisa Fransson
    Handläggare
  • Klas Hyllander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!