Publicerad: 25 augusti 2020

Fråga och svar

Varför utlyser SKR medel?

Utlysningen är en del av SKR:s kvinnofridssatsning som genomförs efter överenskommelse med regeringen 2018-2020. Ett av satsningens mål är att förbättra förutsättningarna för skolhuvudmännens våldsförebyggande arbete i förskola och skola på ett sätt som bidrar till ökad jämställdhet.

SKR:s kvinnofridssatsning

Informationsansvarig

  • Lovisa Fransson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!