Publicerad: 9 december 2019

Fråga och svar

Varför utlyser SKR medel?

Utlysningen är en del av SKR:s kvinnofridssatsning som genomförs efter överenskommelse med regeringen 2018-2020. Ett av satsningens mål är att förbättra förutsättningarna för skolhuvudmännens våldsförebyggande arbete i förskola och skola på ett sätt som bidrar till ökad jämställdhet.

SKR:s kvinnofridssatsning

Informationsansvarig

  • Lovisa Fransson
    Handläggare
  • Klas Hyllander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!