Publicerad: 25 augusti 2020

Fråga och svar

Vad menas med en kunskapsbaserad metod?

För att få medel måste den metod skolhuvudmannen har valt vara kunskapsbaserad, utvärderad och tydligt dokumenterad, till exempel i en manual.

Med en kunskapsbaserad menas här en metod som bygger på forskning om risk- och skyddsfaktorer för kränkningar och våld. Med en utvärderad metod menas en metod som har utvärderats vetenskapligt av forskare vid ett lärosäte.

Ett exempel på en metod som uppfyller dessa kriterier är programmet Mentors in Violence Prevention (MVP). MVP förvaltas av riksorganisationen Män för Jämställdhet, och är en relativt ny metod i Sverige. Den används i dagsläget vid drygt 30 grundskolor (årskurs 7-9) och gymnasieskolor.

Mentors in Violence Prevention, Män för jämställdhet

Informationsansvarig

  • Lovisa Fransson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!