Publicerad: 25 augusti 2020

Fråga och svar

Vad menas med att metoden bidrar till ökad jämställdhet?

En metod kan ha en direkt och synlig ansats för ökad jämställdhet genom att den uttryckligen tar upp och utmanar sociala normer kring kön som upprätthåller ojämställdhet. En variant är att en metod – trots att den inte uttryckligen tar upp frågor om kön eller jämställdhet – ändå kan ge upphov till beteendeförändringar bland flickor och pojkar som bidrar till ökad jämställdhet. Det senare är alltså en mer indirekt ansats.

Informationsansvarig

  • Lovisa Fransson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!