Publicerad: 25 augusti 2020

Fråga och svar

Vad får medlen användas till?

Medlen ska användas för att införa och pröva den kunskapsbaserade metod skolhuvudmannen har valt. Skolhuvudmännen har kunnat ansöka om att införa metoden på en eller två skolor.

Medlen är avsedda främst för att täcka kostnader för utbildning och handledning av skolpersonal i metoden. Detta kan utföras av till exempel en extern metodförvaltare eller i tillämpliga fall en annan part som har rätt att erbjuda utbildning och handledning i metoden. En del av medlen får även användas till egna personalkostnader för införandet av metoden.

Informationsansvarig

  • Lovisa Fransson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!