Publicerad: 6 november 2019

Fråga och svar

Vad får medlen användas till?

Medlen ska användas för att införa och pröva den kunskapsbaserade metod skolhuvudmannen har valt. Skolhuvudmännen har kunnat ansöka om att införa metoden på en eller två skolor.

Medlen är avsedda främst för att täcka kostnader för utbildning och handledning av skolpersonal i metoden. Detta kan utföras av till exempel en extern metodförvaltare eller i tillämpliga fall en annan part som har rätt att erbjuda utbildning och handledning i metoden. En del av medlen får även användas till egna personalkostnader för införandet av metoden.

Informationsansvarig

  • Lovisa Fransson
    Handläggare
  • Klas Hyllander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot