Publicerad: 1 oktober 2019

Avbrottsförebyggande arbete

Nästan en femtedel av eleverna som går ut nian saknar behörighet till gymnasiet. Och omkring en tredjedel av gymnasieleverna fullföljer inte sina studier.

En gymnasieexamen är inte bara viktig för att initialt komma in på arbetsmarknaden. Studier visar att individer utan fullföljd gymnasieutbildning löper ökad risk för återkommande perioder av arbetslöshet – och i förlängningen risk för utanförskap.

SKL arbetar med studieavbrottsfrågan i satsningen Uppdrag fullföljd utbildning. Det är ett direkt resultat av det omfattande projektarbete - inom området studieavbrott och fullföljda gymnasiestudier - som SKL drivit under rubriken Plug In i samarbete med sina medlemmar sedan 2012.

Uppdrag fullföljd utbildning

Plug In

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!