Publicerad: 1 oktober 2019

Avbrottsförebyggande arbete

Nästan en femtedel av eleverna som går ut nian saknar behörighet till gymnasiet. Och omkring en tredjedel av gymnasieleverna fullföljer inte sina studier.

En gymnasieexamen är inte bara viktig för att initialt komma in på arbetsmarknaden. Studier visar att individer utan fullföljd gymnasieutbildning löper ökad risk för återkommande perioder av arbetslöshet – och i förlängningen risk för utanförskap.

SKL arbetar med studieavbrottsfrågan i satsningen Uppdrag fullföljd utbildning. Det är ett direkt resultat av det omfattande projektarbete - inom området studieavbrott och fullföljda gymnasiestudier - som SKL drivit under rubriken Plug In i samarbete med sina medlemmar sedan 2012.

Uppdrag fullföljd utbildning

Plug In

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!