Publicerad: 29 november 2019

Fritidshemmets kompetensförsörjning

SKR arbetar för att ge kommunerna fler verktyg för att säkra kompetensförsörjningen inom fritidshemmen. Det sker som ett led för att utveckla fritidshemmens kvalitet och måluppfyllelse.

Genom analyser synliggörs det aktuella läget och prognoser för framtiden, bland annat avseende den lagändring för legitimationen som träder i kraft 1 juli 2019.

SKR avser att sprida lärande exempel och lokala strategier för hur de olika yrkesrollerna i fritidshemmen kan användas klokt, hur man kan öka personaltätheten, höja utbildningsnivån samt stärka kompetensen hos olika kategorier av medarbetare. I arbetet ingår även dialog med regering, myndigheter och lärosäten för att stärka och utveckla grundutbildning, kompetensutveckling och forskning för fritidshem.

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare
  • Anna Tornberg
    Utredare
  • Kalle Berg
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!