Publicerad: 24 juni 2019

Ljusdal 2019-05-15

Ljusdal har använt utvecklingsmedel §37a för att översätta samhällsinformationsmaterialet "Va med", och startat nya samtalsgrupper på familjecentralen. På så sätt har man ökat andelen besökare med utländsk bakgrund.

Familjecentralen i Ljusdal har aktivt försökt utveckla sin verksamhet för att stärka integrationen i kommunen. Länsstyrelsens utvecklingsmedel har varit en viktig möjliggörare. En gång i veckan arrangeras samtalsträffar för kvinnor med utländsk bakgrund. En språkhandledare med kunskaper i tigrinja och arabiska underlättar kommunikationen och stödjer kvinnorna under träffarna.

"Va med"-materialet används som en grund för träffarna. Kommunen identifierade ett behov av att själva materialet behövde finnas på flera språk och man har därför översatt olika filmer. Det finns nu tillgängligt för alla kommuner som nyttjar materialet. Till några träffar har öppna förskolan bjudit in polis, skuldrådgivare, förskola och socialtjänst. Framöver vill familjecentralen också utveckla sitt arbete med föräldrastödsprogrammet ABC.

– Vår språkhandledare Regat vet var målgruppen finns och kan vända sig direkt till dem, hon blir vår ambassadör ute i kommunen, säger Ann Lindgren, verksamhetschef.

Kontaktperson

Ann Lindgren, verksamhetschef
ann.lindgren@ljusdal.se

Informationsansvarig

  • Emil Larsson
    Projektkoordinator
  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare
  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot