Publicerad: 18 februari 2020

Fördjupning öppen förskola för språk och integration

Här kan du ta del av rapporter som tagits fram genom satsningen.

Utvärdering av fem kommuners arbete med öppen förskola som stöd

Rapporten Ett steg in utvärderar fem kommuners verksamheter med öppna förskolor som samordnar insatser för språkträning och annat stöd för integration.

Ett steg in, SKR:s webbutik

Kort folder om SKR:s satsning Öppen förskola för språk och integration

SKR:s arbete med satsningen Öppen förskola för språk och integration, SKR:s webbutik

Kunskapsöversikt om öppen förskola för integration

SKR:s kunskapsöversikt innehåller en sammanställning av aktuell kunskap och forskning på området.

Öppen förskola öppnar många dörrar, SKR:s webbutik

I filmen berättar Elin Törner om förutsättningar för utländska kvinnors etablering, förskolan och barn med utländsk bakgrund samt hur öppen förskola kan möta dessa utmaningar.

Delrapport till regeringen efter satsningens första år

Delrapport från mars 2019 som beskriver föreslagna och pågående aktiviteter samt en strategi för kommande arbete.

Delrapport till regeringen efter satsningens första år (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Emil Larsson
    Projektkoordinator
  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare
  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!