Publicerad: 13 september 2019

Förskolans lokaler

Förskolans lokaler och fysiska miljö ska stödja och ge goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Lokaler och fysisk miljö har stor betydelse för barns och personalens hälsa och välbefinnande.

Pedagogisk utformning i fokus vid ramavtal för förskolor

Behovet av förskolor är stort i landet. SKL:s ekonomirapport i maj 2018 redovisade att det finns planer på att bygga 750 förskolor under 2018-2021. Behovet beror dels på ökningen av barn, dels på att gamla förskolor behöver ersättas eller renoveras.

För att kunna möta behovet har SKL och SKL Kommentus påbörjat en upphandling av förskolor. Tanken är att få till ett ramavtal som ger kommunerna möjlighet att köpa byggnader med pedagogisk utformning till ett bra pris.

Webbsändning 10 juni 2019 om ramavtal för nyckelfärdiga förskolebyggnader

Slippa tillfälliga byggnader

För kommunerna är tidsfaktorn viktig eftersom behovet av en ny förskola snabbt kan uppstå. Ett vanligt alternativ är då att hyra en tillfällig byggnad som ofta kan komma att stå kvar i många år. Ett ramavtal skulle göra det möjligt att snabbt bygga en permanent förskola med hög kvalitet och på sikt till ett lägre pris. Målet är att det ska gå att avropa från ramavtalet under slutet av 2019.

Upphandlingen Förskolebyggnader 2018, SKL Kommentus AB

Förskolans fysiska miljö

Hur ska lokaler och utemiljö utformas för att bäst stödja den pedagogiska verksamheten? Under 2017 genomförde SKL och SKL Kommentus Inköpscentral en förstudie där man tittade på vilka kriterier som är viktiga för att kunna utforma bra inne- och utemiljöer där modern förskolepedagogik kan bedrivas.

Rapporten Förskolans fysiska miljö är en sammanställning av dokumenterad kunskap baserat på främst forskning om utformning och användning av förskolans lokaler. Rapporten kan användas som inspiration och stöd för huvudmännen vid utvärdering av befintliga och nybyggda förskolelokaler och utemiljöer.

Arbetet med rapporten ingick i SKL:s och SKL Kommentus förstudie. Utredare och författare är Suzanne de Laval, Arkitekturanalys Sthlm AB.

Förskolans fysiska miljö - en kunskapsöversikt och förslag till utvärdering

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!