Publicerad: 29 november 2019

Annan pedagogisk verksamhet

Utöver förskola erbjuder kommunerna också annan pedagogisk verksamhet. Kommunerna ska också enligt skollagen sträva efter att erbjuda barn omsorg på obekväma tider.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är en verksamhet som vårdnadshavare kan välja för sitt barn istället för förskola. I pedagogisk omsorg tas barnen omhand i personalens eget hem, i en särskild lokal eller olika flerfamiljslösningar.

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, förskolans läroplan är vägledande för verksamheten.

Skolverkets information om pedagogisk omsorg

Omsorg på obekväm tid

Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Verksamheten styrs av skollagen (kapitel 25).

Skolverkets information om rätt till förskola på obekväm tid

Öppen förskola

Öppen förskola är till för barn som inte är inskrivna i förskolan men kan även fungera som ett komplement till förskola och pedagogisk omsorg. Barnets vårdnadshavare eller annan vuxen följer med barnet.

Många kommuner har familjecentraler där den öppna förskolan samarbetar med socialtjänst och barn- och mödrahälsovård för att stödja familjer i behov av extra stöd. Öppen förskola styrs av skollagen (kapitel 25).

Skolverkets information om öppen förskola

SKR:s satsning Öppen förskola som arena för integration

Utifrån en överenskommelse med regeringen arbetar SKR med en satsning som pågår under tre år: 2018-2020. Satsningen syftar till att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för utrikes födda kvinnor samt att öka deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund.

Satsningen ska kartlägga och sprida exempel på hur kommuner kan samordna öppen förskola och stöd i språkinlärning för utrikes födda kvinnor.

Öppen förskola som arena för integration

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare
  • Anna Tornberg
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!