Publicerad: 29 november 2019

Förskola och fritidshem samt annan pedagogisk verksamhet

Utbildningen i förskolan lägger grunden för barnens livslånga lärande. Fritidshemmet kompletterar förskoleklass och skola samt erbjuder meningsfull fritid. Det finns även annan pedagogisk verksamhet för barn till och med 12 år.

Förskola

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik. Barnen ska ges förutsättningar till utveckling och lärande genom att leka, skapa och utforska. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen.

Förskola

Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan. Uppdraget handlar bland annat om att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och social gemenskap. Fritidshemmet styrs av skollagen och läroplanen.

Fritidshem

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet är en sammanfattande benämning för fyra verksamheter som vänder sig till barn till och med 12 år. De fyra verksamheterna är pedagogisk omsorg, omsorg på obekväm tid, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet.

Annan pedagogisk verksamhet

SKR:s satsning Öppen förskola som arena för integration

Utifrån en överenskommelse med regeringen arbetar SKR med en satsning som pågår under tre år: 2018-2020. Satsningen syftar till att påskynda etableringen i arbets- och samhällslivet för utrikes födda kvinnor samt att öka deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund.

Satsningen ska kartlägga och sprida exempel på hur kommuner kan samordna öppen förskola och stöd i språkinlärning för utrikes födda kvinnor.

Öppen förskola som arena för integration

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!