Publicerad 15 mars 2021

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet

I skollagen står att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I diskussionen om en evidensbaserad skola behöver vi vara medvetna om att begreppen ”vetenskaplig grund” och ”beprövad erfarenhet” är två olika saker.

Vetenskaplig grund är kunskap som baseras på vetenskaplig metod medan beprövad erfarenhet handlar om professionell erfarenhet, att lärare lär av varandra på ett systematiskt sätt som sprids och dokumenteras.

För att utveckla skolan krävs både vetenskaplig grundad kunskap och kunskap grundad på praktik och erfarenhet. SKR vill därför understryka vikten av ett samspel mellan forskning och beprövad erfarenhet för att utveckla en undervisning på vetenskaplig grund.

Vetenskapligt förhållningssätt är vägen framåt

I översikten "Utmärkt undervisning" beskriver forskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg samspelet mellan forskning och beprövad erfarenhet som vägen framåt för att utveckla en undervisning på vetenskaplig grund. Genom ett sådant samspel kan ny kunskap utvecklas som har stöd i forskning och är prövad i undervisningen.

Det handlar om att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt i skolan med en undersökande kultur där professionen själva diskuterar, prövar och använder forskningsresultat utifrån sin erfarenhet och det sammanhang man befinner sig i.

Med det perspektivet handlar frågan om evidens mer om att diskutera och förhålla sig till olika vetenskapliga perspektiv och resultat, än om att konsumera färdigförpackade forskningsresultat.

I Jan Håkanssons och Daniel Sundbergs studie Utmärkt undervisning kan du läsa mer om begreppen evidens och vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Inte alltid enkla svar

Ett citat från en pedagog som deltagit i Forskning och skolutveckling, ett långsiktigt samarbete mellan Linnéuniversitetet och ett femtontal kommuner i Småland-Blekingeregionen, får illustrera tanken med ett vetenskapligt förhållningssätt:

Men vad betyder det att forskningsbasera undervisningen när det är så många olika forskningsresultat att förhålla sig till? Det är ju så komplext. Det är ju därför som det är så nyttigt att få diskutera hur man ska förhålla sig till kunskaperna.Det finns ju inte några absoluta sanningar när det kommer till undervisning och lärande… Därför tror jag, eftersom det finns så många faktorer som påverkar, så många stenar att lyfta på, att vi i skolans värld behöver få lite mer forskande förhållningssätt. Nu tror vi mycket, satsar vi bara på det ena eller det andra ska det nog fixa sig. Men ofta visar det ju sig att det blev visst inte som vi hade hoppats på…

Informationsansvarig

  • Helena Bjelvenius
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset