Publicerad: 9 oktober 2018

Borlänge – medarbetardriven chefsstödd utveckling

Borlänge kommun har beslutat att införa ett nytt ledningskoncept – medarbetardriven chefsstödd utveckling (MCU).

Det syftar till att i hög grad involvera varje medarbetare i verksamheten och dess utveckling. MCU ska genomsyra arbetet i hela kommunen, något som innebär att det skapas relationer och förtroenden mellan de olika leden i styrkedjan.

För förskolans och skolans del betyder det att de medarbetare som finns närmast eleverna står för en större del av såväl utvecklingsarbete som uppföljningen av densamma.
Tanken är att komma bort från synsättet att arbetet främst drivs framåt genom i efterhand genomförda kontroller av verksamhets resultat, via nyckeltal etc, utan att i stället utveckla skolornas egen kapacitet att diagnostisera och utveckla sig själva och härigenom, på ett smidigare sätt, skapa en väl förankrad utveckling utan onödiga ledtider.

Ett exempel är det arbete som görs när det gäller att kartlägga hur personalen använder planeringstiden i skolan. Personalen föreslår därefter vilka förändringar som behöver genomföras. PRIO används på detta sätt som en del i den större professionsstyrda omställningen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!