Publicerad: 9 oktober 2018

Hallsberg – synliggjort kultur och värderingar på alla nivåer i skolan

I Hallsberg har skolresultaten förbättrats och kostnaderna minskat. Det har varit möjligt genom ett systematiskt förbättringsarbete i hela kommunens skolverksamhet.

I Hallsberg har skolresultaten förbättrats och kostnaderna minskat. Det har varit möjligt genom ett systematiskt förbättringsarbete i hela kommunens skolverksamhet.
Utgångspunkten var att analysera vilken kultur som fanns i de olika delarna av verksamheten i ett underifrånperspektiv; skolkultur, lärandekultur, organisationskultur regelkultur, resultatkultur, elevkultur.

Det blev tydligt att nya värderingar kunde förbättra skolornas lärandemiljö och därmed resultaten. Förbättringarna började med ett tydligt värdegrundsarbete. I både den undersökande fasen och åtgärdsfasen deltog alla förskolor och skolor, förvaltningen och politikerna i utbildningsnämnden.

Arbetet har genomförts tillsammans med Gunnar Berg och Mittuniversitetet, som har en utbildning för de som vill genomföra skolkulturanalyser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!