Publicerad: 9 oktober 2018

Värden och värderingar

Kloka organisationer tydliggör rollfördelning och skickliga lärare är en grund för skolförbättring. Expertrådet vill särskilt lyfta betydelsen av att de värderingar som genomsyrar en verksamhet är centrala då de påverkar hur organisationen fungerar och för att förbättringsarbete ska ske.

Det här är frågor som går som en röd tråd genom samtliga områden som behandlas i rapporten. Frågor som ledarskap, styrkedja, lärarnas undervisning och arbetssätt, skolans lärmiljö samt vikten av tillit och kommunikation handlar i allra högsta grad om värden och värderingar.

I det här avsnittet lyfter vi fram två områden: vikten av att synliggöra de värderingar och de värderingar som finns i verksamheten samt vikten av balans mellan tillit och kontroll i hela systemet; från mötet mellan lärare och elev, kollegor emellan; lärare och skolledare; professionella och politiker inklusive nationella myndigheter och motsvarande organ.

Dokumenterad erfarenhet av hur man kan synliggöra skolkultur och värderingar i skolans verksamhet

Dokumenterad erfarenhet om balans mellan tillit och kontroll

  • Boden, värden och värderingar i skolan
    I Boden har tilliten till professionen varit utgångspunkten, att ha ett nedifrån–och-upp-perspektiv på vilka utvecklingsområden som är de viktigaste. Samtidigt behöver alla nivåer i styrkedjan drar åt samma håll och ha samma förståelse för vad som behöver göras.
  • Borlänge – medarbetardriven chefsstödd utveckling
    Borlänge kommun har beslutat att införa ett nytt ledningskoncept – medarbetardriven chefsstödd utveckling (MCU).

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!