Publicerad: 9 oktober 2018

Stockholms forskningscirklar i bedömning och gensvar

Stockholms stad bedrev under ett par år tillsammans med Stockholms universitet forskningscirklar, dels i bedömning, dels i gensvar.

Forskningscirklarna byggde på lärarnas material och forskningslitteratur som diskuterades. Materialet förfinades och kunde användas av övriga lärare i cirkeln. Varje cirkel bestod av lärare från olika skolor.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!