Publicerad: 9 oktober 2018

Sollentuna – skriva sig till lärande (STL)

Skriva sig till lärande (STL) är en modell för effektivt lärande för elever och lärare. Den syftar till att låta den digitala tekniken fungera som hävstång för viktiga lärandefaktorer. STL-modellen har utvecklats och prövats i Sollentuna kommun under fem års tid.

Modellen har visat sig leda till dokumenterat förbättrade elevresultat. Den bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare understödjs av digital teknik och digitala arenor.

Denna kombination av pedagogik och teknik möjliggör för samtliga elever - oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter - att via teknikens kompensatoriska möjligheter fullt ut delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater. Eleverna återkopplar formativt på sina klasskamraters texter, vilka slutligen publiceras digitalt på gemensamma klass-sajter.

Metoden kommer att spridas via SKL genom en utbildning för lärare, skolledare och förtroendevalda.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!