Publicerad: 9 oktober 2018

Learning study - forskarskola för lärare vid Jönköpings universitet

Genom "learning study" kan lärare på vetenskaplig grund förbättra sin undervisning. Vid den nationella forskarskola för Learning Study i Jönköping studerar praktiserande lärare till licentiatexamen.

Forskarskolan driver den praktikutvecklande ämnesdidaktiska forskningen framåt, samtidigt som deltagande lärare förbättrar sin egen undervisning.

I "learning studies" utgår man från ett problem som är direkt relaterat till lärares klassrumsarbete. Eftersom det är metoden som är utgångspunkten arbetar de studerande inom olika ämnen och årskurser i skolan.

Avhandlingsarbetet bedrivs tillsammans med kollegor hos den egna huvudmannen i form av en eller flera "learning studies", så att såväl kolleger som skolledare involveras, vilket stödjer ett fortsatt kvalitetsarbete.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!