Publicerad: 9 oktober 2018

Aneby – systematisk skolutveckling som gett effekt

I Aneby har man arbetat systematiskt med årliga prioriteringar av förbättringsarbetet lokalt i förskolan, skolan och på fritidshemmet.

Det valda området har varit fokus för det årets kompetensutveckling och har undersökts genom regelbundna kollegiala diskussioner och kollegialt lärande. Basen i arbetet är att nya moment i undervisningen prövas och förädlas successivt.

Under juni månad anordnas årligen en ”Lärstämma” där samtliga arbetslag redovisar sina aktiviteter under året, sina lärdomar och sina utvecklingstankar inför nästa år.

Några områden som har varit utvecklingsområden är till exempel läsning i förskolan och i förskoleklass, formativ bedömning, likvärdighet i fritidshemmen, geometri för de äldre eleverna och resurser för elever med autismspektrumdiagnoser.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!