Publicerad: 9 oktober 2018

Undervisning och arbetssätt, skolutveckling

Lärarens undervisning och arbetssätt har avgörande betydelse för elevernas lärande och utveckling. I detta avsnitt lyfter vi fram behovet av tydliga mål, arbetssätt som leder till ökad måluppfyllelse samt verktyg till lärarna.

Dokumenterade erfarenheter av framgångsrika arbetssätt

Dokumenterad erfarenhet av forskningsbaserade läromedel

 • Rekarnegymnasiet i Eskilstuna och det omvända klassrummet
  Eskilstuna kommun och Rekarnegymnasiets förstelärare i matematik, Mathias Andersson, har fått projektmedel från innovationsmyndigheten Vinnova. Mathias arbetar sedan ett drygt år med en ny pedagogisk metod som kallas det omvända klassrummet.
 • Sollentuna – skriva sig till lärande (STL)
  Skriva sig till lärande (STL) är en modell för effektivt lärande för elever och lärare. Den syftar till att låta den digitala tekniken fungera som hävstång för viktiga lärandefaktorer. STL-modellen har utvecklats och prövats i Sollentuna kommun under fem års tid.
 • Stockholms forskningscirklar i bedömning och gensvar
  Stockholms stad bedrev under ett par år tillsammans med Stockholms universitet forskningscirklar, dels i bedömning, dels i gensvar.

Informationsansvarig

 • Bodil Båvner
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!