Publicerad: 9 oktober 2018

Uppsala universitet, sju kommuner och regionförbundet: Forum för samverkan

Forum för samverkan (FoSam) skall bidra till ett ömsesidigt berikande kunskapsutbyte mellan kommun/förskola/skola och forskare vid Uppsala universitet.

Målet är att säkerställa en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. Kunskapsutbytet skall resultera i ökad måluppfyllelse i förskola/skola samt ökad kvalitet och relevans i forskningen vid Uppsala universitet.

Samverkan tar sin utgångspunkt i konkreta behov och med huvudfokus på praktiknära frågeställningar i förskola/skola men också policystöd för kommunal förvaltning. Ett exempel på samverkan är AIMday, en mötesplats för forskare och verksamhet kan mötas för att tillsammans ta fram forskningsfrågor.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!