Publicerad: 9 oktober 2018

Umeå kommun – hur forskning blir skolutveckling – ForUm-SUM

ForUm-SUM står för: Forskning och reflexion i Umeå – Särskilda Undervisningsbehov i Matematik.

ForUm-SUM står för: Forskning och reflexion i Umeå – Särskilda Undervisningsbehov i Matematik. Programmet har funnits sedan 2012 och omfattar 14 speciallärare/specialpedagoger som använder 5 procent av sin arbetstid åt detta. Samarbetet mellan verksamhet och forskning är stort. Bland annat ska man efter alla forskningstexter ge exempel på hur resultaten kan tillämpas i undervisningen.

För skolår 2015/16 ligger fokus på bland annat:

  • intensivundervisning i matematik
  • implementering, revidering och förtydligande av bland annat progressionen i en åtgärdstrappa
  • att utprova och utvärdera SUM-nätverkets screeningmaterial för
  • att i samarbete med Umeå Universitet/SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) utveckla ett kvalitativt kartläggningsmaterial på individnivå och utgöra en expertgrupp för arbetet rörande elever i behov av särskilt stöd.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!