Publicerad: 19 februari 2019

Ängelholm – FoU-enhet och stärkt vetenskapligt förhållningssätt

Ängelholms kommun profilerar sig som ”Kunskapsstaden 2020”. Intentionen är att alla led i verksamheterna ska genomsyras av ett utvecklingsarbete som sker på verksamhetens egna villkor, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Fokus ligger på ökad måluppfyllelse och förbättrade skolresultat för varje elev med utgångspunkt i de lokala förutsättningarna. För att stärka den vetenskapliga grunden byggs en FoU-organisation som ska stödja de lokala satsningarna på till exempel Doktorander i lärande, satsningen på lär¬processledare genom samarbete med Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Högskolan i Halmstad och Göteborgs universitet.

I tre år har kommunens lärare presenterat sina pågående utvecklingsarbeten vid en samling i början av läsåret, Utbildningsforum. Den undersökningsbaserade skolutveck¬lingen bygger på att stärka lärarskickligheten och det kollegiala lärande i en lärande organisation.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!