Publicerad: 9 oktober 2018

Skolans infrastruktur för forskning och utveckling

Expertrådets medlemmar har goda erfarenheter av att arbeta med forskningsbaserad skolutveckling. Våra rekommendationer i detta avsnitt handlar om att det behövs en bättre infrastruktur för forskning och utveckling i skolan.

Det betyder exempelvis anställningar, karriärvägar, nätverk, samverkan och finansieringssystem. Detta ställer krav på såväl huvudmännens som lärosätenas organisation och arbete.

Dokumenterad erfarenhet av infrastruktur för forskning och utveckling

 • Venue – tidskrift vid Linköpings universitet
  Linköpings universitet, Lärarrummet, vill med nättidskriften Venue stimulera verksamma inom skolvärlden och utbildningsforskare till ett kvalificerat tanke- och kunskapsutbyte genom beskrivningar av erfarenheter och forskning om förskola och skola.
 • Vetenskap i skolan, VIS
  I Skåne finns organisationen VIS – Vetenskap I Skolan – som erbjuder skolutveckling på vetenskaplig grund.
 • Enköping inrättar lokal skolkommission
  En lokal skolkommission har inrättats för att analysera vad som behövs i kommunen för att stärka kvaliteten i skolan.

Dokumenterad erfarenhet av regional samverkan

Dokumenterad erfarenhet av finansiering system för hur forskning kan omvandlas till utveckling

Informationsansvarig

 • Bodil Båvner
  Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!