Publicerad: 9 oktober 2018

Linköping – stöd till rektorernas systematiska förbättringsarbete

I Linköping får rektorer stöd av kvalitetskoordinatorer på förvaltningen, som stödjer skolornas analysarbete för att öka elevernas resultat.

Det kan handla om stöd för planering, uppföljning och utveckling av verksamheten genom att analysera resultat, identifiera avvikelser och brister samt bistå rektorn med att vidta nödvändiga åtgärder. 

För att förstärka och markera sambandet mellan analys och åtgärd blir också rektorernas samarbete med de centrala metodstödjarfunktionerna betydelsefullt.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!