Publicerad: 9 oktober 2018

Kunskapsskolan

Kunskapsskolans kvalitetsarbete tar sin utgångspunkt i att varje rektor är ansvarig för sin verksamhet och dess resultat samtidigt som de utmanas, men också stöds, att nå högre resultat av företagets ledning.

Att få balans i det lokala och det centrala arbetet är en nyckel till hög kvalitet och måluppfyllelse. En viktig aspekt är att alla inom företaget har hög kunskap om kärnverksamheten, delar de gemensamma värderingarna och har en samsyn kring verksamhetsmålen.

Kunskapsskolan arbetar därför sedan länge aktivt med en sammanhållen struktur för vision, övergripande mål och värderingar som på olika sätt levandegörs i verksamheten. Alla företagets skolor tillämpar ett gemensamt arbetssätt och innefattas av gemensamma kvalitetsprocesser. Detta gör att kunskap och erfarenheter kan delas mellan skolorna och därigenom uppnå en hög kvalitet i såväl pedagogik som i hur arbetet organiseras och följs upp.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!