Publicerad: 9 oktober 2018

En tredjedel av kommunerna förbättrar styrkedjan i SKL PISA 2015

Cirka en tredjedel av Sveriges kommuner deltar i SKL PISA 2015. Syftet är att stärka styrning och ledning med fokus på att förbättra matematikresultaten.

I varje kommun deltar politiker, förvaltningsledning, rektorer och lärare. Kommunerna stöttar varandra i nätverk med att synliggöra och stärka sex centrala områden för en god styrning och ledning. Dessa beskrivs i länken nedan.

Varje kommun granskar sin egen verksamhet med hjälp av övriga kommuner i nätverket. All dokumentation från arbetet finns tillgänglig både uppdelade per kommun och per område.

Dokumentation från SKL PISA 2015

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!