Publicerad: 9 oktober 2018

Mellanledare i förskolan i Falköping

En av de centrala delarna för att förskoleutveckling ska bli hållbar är att förskolechefen har en idé om hur lärares kompetenser kan användas i det dagliga kvalitetsarbetet.

I Falköping finns mellanledare och en organisation runt dem som har tagits fram efter utbildning i kvalitetsarbete genom aktionsforskning utarbetad vid Göteborgs universitet.
Förskolecheferna har använt kompetensen på ett sätt som involverat samtliga personal i förskolan och där förskollärarna blir en form av mellanledare med uppgift att driva arbetet framåt.

Referens: Rönnerman, K. (2011). Aktionsforskning- kunskapsproduktion i praktiken. Forskning och undervisning om lärande, 5 (Tema:Lärare som praktiker och forskare om praxisnära forskningsmodeller), 50-63.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!