Publicerad: 9 oktober 2018

Masterprogram i utbildningsledarskap vid Göteborgs universitet

Professionsutbildningar på avancerad akademisk nivå är ett sätt att stärka lärarnas och skolledarnas professionalitet och förmåga att organisera förskolans och skolans utvecklingsarbete.

Vid Göteborgs universitet finns ett sådant mastersprogram som vänder sig till de som önskar utveckla och fördjupa det pedagogiska ledarskapet i förskolan, skolan, vuxenutbildningen eller inom huvudmännens förvaltande nivå.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!