Publicerad: 9 oktober 2018

Masterprogram i utbildningsledarskap vid Göteborgs universitet

Professionsutbildningar på avancerad akademisk nivå är ett sätt att stärka lärarnas och skolledarnas professionalitet och förmåga att organisera förskolans och skolans utvecklingsarbete.

Vid Göteborgs universitet finns ett sådant mastersprogram som vänder sig till de som önskar utveckla och fördjupa det pedagogiska ledarskapet i förskolan, skolan, vuxenutbildningen eller inom huvudmännens förvaltande nivå.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!