Publicerad: 19 februari 2019

I Svedala utmanas alla att prestera efter sin bästa förmåga

I Svedala kommun har man arbetat med att se till att hela verksamheten präglas av höga förväntningar. Man arbetar aktivt med att kompensera för de olika förutsättningar som barnen har med sig.

De höga förväntningarna uttrycks som att förutom att alla elever ska uppnå minst godkända kunskaper ska andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka.

Arbetet genomförs som en del av deltagandet i SKL PISA 2015, där höga förväntningar är en av sex bärande delar. Tingsryd och Norrköping är andra som omnämns positivt av övriga deltagare för sitt arbete inom området ”Höga förväntningar på alla elever och övriga”.

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!