Publicerad: 9 oktober 2018

Malung-Sälen jobbar med mål

I Malung-Sälen har man lyckats väl med såväl kunskapsmål som demokratimål. Man har trygga, nöjda elever som känner att de får utmaningar i skolan samtidigt som de når goda kunskapsresultat.

Kommunen har under en längre tid haft ett stort fokus på värdegrundsfrågorna. Bland annat har de inrättat trygghetsteam som består av lärare, rektor och representanter från elevhälsan vars uppgift är att diskutera och arbeta aktivt med olika frågor som rör skolmiljön. Det finns stort engagemang hos både rektorer, lärare och elevhälsa och man försöker ta tillvara alla möjligheter till kompetenshöjande insatser för lärare.

Läs vidare

(PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!