Publicerad: 9 oktober 2018

I Vivallaskolan i Örebro synliggjordes nyanländas lärande

Vivallaskolan i Örebro har länge haft en stor andel nyanlända elever. Elevernas kunskapsutveckling har varit stor de första åren.

Skolledningen såg behov av att synliggöra denna kunskapsutveckling för att motivera till fortsatt lärande - även om inte alla kunskapskrav var uppfyllda - det vill säga att synliggöra elevernas progression.

Elevernas visade kunskaper analyserades genom tydliga indelningar i vilka kunskapskrav som eleven hade nått och vilka de behövde träna mer för att klara. En sådan visualisering har varit bra för lärare och skolledning, eleverna och föräldrarna. Skolan har även arbetat mycket med läroplanens gemensamma förmågor som återkommer i de olika skolämnena.

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!