Publicerad: 9 oktober 2018

Resursfördelning utifrån socioekonomiska faktorer i Helsingborg

I Helsingborg fördelas resurser till såväl förskolan, grundskolan som gymnasieskolan utifrån bland annat socioekonomiska faktorer.

I förskolan och grundskolan består detta av uppbyggande insatser och i gymnasieskolan är kompensationen inbyggd i programstrukturen.

Fördelar är att resurserna går till dem som behöver, att de utgår från de faktiska eleverna och inte geografin.

Nackdelar är att det finns en tröskeleffekt som kan medföra stora svängningar och att det finns en eftersläpning i statistiken som fördelningen baseras på. För ett välfungerande system behövs långsiktighet, förståelse i verksamheten samt en tydlig ledningsmodell som kräver ansvar i alla led.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!