Publicerad: 9 oktober 2018

Lärmiljön, skolutveckling

Det förhållningssätt och den kultur som eleverna möter i skolan och i klassrummet är central för deras utveckling. Expertrådet vill särskilt lyfta fram betydelsen av höga och realistiska förväntningar, allas möjlighet till progression, inkludering och flexibel användning av resurser.

Dokumenterad erfarenhet av höga förväntningar

Dokumenterad erfarenhet av att följa och bedöma elevers progression

Dokumenterad erfarenhet av goda lärmiljöer

Dokumenterad erfarenhet av att arbeta flexibelt och på andra sätt utnyttja resurserna väl

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!