Publicerad: 9 oktober 2018

FINLIR och FIKA i Kungsbacka

I Kungsbacka finns en lektor som driver FINLIR (Forskningsinitiera(n)de lärare i praktiken). Genom FINLIR hjälper hon kollegor med verktyg för insamling och analys av empiri och är kritisk vän i produktion av forskningsinitierade undersökningar och beprövad erfarenhet.

Det huvudsakliga syftet med FINLIR är att bepröva erfarenhter och mäta effekt av nya sätt att undervisa.

FIKA är kommunens forskningsnätverk där alla som arbetar utifrån vetenskapliga metoder är välkomna.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!