Publicerad: 9 oktober 2018

Kalmar, skolutveckling

I Kalmar är kvalitetsarbetet både systematiskt och transparent. Förvaltningen publicerar kunskapsresultat, resultat från brukarenkäter samt kostnader på enhetsnivå.

I de analyser som görs inkluderas även longitudinella analyser. Även kompetensförsörjningen har ett systematiskt förändringsperspektiv.

Till exempel har Kalmar använt statsbidragen för karriärtjänster på ett flexibelt sätt som har skapat olika utvecklingstjänster på olika nivåer. Kommunen har även inrättat karriärtjänster för förskolan och fritidshemmet.

När det gäller resurser fördelas 10 procent av förskolans budget och 15 procent av skolans utifrån behov. Resursfördelningssystemet utvärderas för närvarande och en rapport planeras under våren.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Bodil Båvner
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!